แบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ
      ใบสมัครสมาชิก
      ใบสมัครสมาชิกสมทบ
      คำขอกู้เงินสามัญ
      คำขอกู้เงินฉุกเฉิน
      ตารางชำระเงินกู้ฉุกเฉิน
      ขอหนังสือรับรอง‏
      ขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน
      หักเงินฝากฯ ณ ที่จ่าย‏
      บันทึกข้อความ
      แบบขอใช้ห้องประชุมฯ
      ใบสมัคร สส.ชสอ.(สามัญ)
      หนังสือลาออก
      ใบสมัคร สส.ชสอ.(สมทบ)
      เกณฑ์การกู้เงิน
      ขอผ่อนผันฯการชำระหนี้‏
      ขอซื้อหุ้นเพิ่ม
      การลดชำระเงินค่าหุ้นฯ
      เปลี่ยนแปลงเงินงวดชำระหนี้
      เปลี่ยนแปลงการถือหุ้นฯ
      หลักฐานการสมัคร สสอค.
      ใบสมัคร สสอค.(สามัญ)
      ใบสมัคร สสอค.(สมทบ)
      หลักฐานการสมัคร สส.ชสอ.‏
   จดหมายข่าว
      ประจำเดือน ต.ค.2558
      ประจำเดือน ก.ย.2558
      ประจำเดือน ส.ค.2558
      ประจำเดือน ก.ค.2558
      ประจำเดือน มิ.ย.2558
      ประจำเดือน พ.ค.2558
      ประจำเดือน เม.ย.2558
      ประจำเดือน ม.ค.2558
   อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
      ออมทรัพย์ 3.50%ต่อปี
      ออมทรัพย์พิเศษ 4%ต่อปี
   อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสำหรับสหกรณ์อื่น‏
      ออมทรัพย์ 4.5%ต่อปี
      ออมทรัพย์พิเศษ 5.25%ต่อปี
   อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
      เงินกู้ฉุกเฉิน 7.75%ต่อปี
      เงินกู้สามัญ 7.75%ต่อปี
      เงินกู้หุ้นตนเอง 6.75%ต่อปี
      เงินกู้เพื่อสวัสดิการ 5.50%ต่อปี
   เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
      จังหวัดหนองคาย
      สพม.21
      กรมส่งเสริมสหกรณ์
      กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
      ธนาคารแห่งประเทศไทย
      ครูไทย
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 204
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 310,993
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
   • ประกาศประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
   • วันเกิดสมาชิกสหกรณ์ประจำเดือนตุลาคม 2558
   • วันเกิดสมาชิกสหกรณ์ประจำเดือนกันยายน 2558
   • วันเกิดสมาชิกสหกรณ์ประจำเดือนสิงหาคม 2558
   • วันเกิดสมาชิกสหกรณ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
   • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2559
   • ประกาศรับสมัครประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2559
   • ตารางจัดสรรทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณออมทรัพยเสมาหนองคาย ประจําป 2558
   • ด่วน!!! ล่าสุด!!! คำขอกู้เงินสามัญ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
   • ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก
   • การชำระเงินฌาปนกิจสงเคราะห์(ค่าคงสภาพปี 2557) สส.ชสอ.
   • การชำระเงินฌาปนกิจสงเคราะห์(ค่าคงสภาพปี 2557) สสอค.
   • เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ สส.ชสอ. (ต้องเป็นสมาชิกของสสอค.) อายุไม่เกิน 60 ปี ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2556 ค่าสมัคร 4,040 บาท มีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2556
   • เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ สสอค. (สมาชิกสามัญ) อายุไม่เกิน 50 ปี ระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2556 ค่าสมัคร 4,040 บาท มีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2556
   • ครูไทยประกาศขยายเวลารับสมัครสมาชิก
รหัส   หัวข้อ ผู้เขียน ตอบ/อ่าน ตอบล่าสุด
000001 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด ยินดีให้บริการค่ะ...   Admin  47 / 10646 โดย ยุทธนา
19 ต.ค. 58 11:30 น.
000007 ต้องการเห็นแบบ เสื้อ   ขนุนค่ะ  1 / 4298 โดย sss
07 พ.ค. 56 15:17 น.
สภากาแฟสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

ณ ห้องประชุมชั้น 2 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย  
(4 พฤศจิกายน 2557)

ดูรายละเอียด>>>
ประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด ประจำปี557

ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
อ.เมือง จ.หนองคาย 
(1 พฤศจิกายน 2557) 


ดูรายละเอียด>>>
งานมุทิตาจิตท่านสหกรณ์จังหวัดหนองคาย

นายปรีชา ตึงตระกูล ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด
เข้าร่วมงานมุทิตาจิตท่านสหกรณ์จังหวัดหนองคาย  นายอดิศร ธรา
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมอัศวรรณหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย
(17 กันยายน 2557) 
 

ดูรายละเอียด>>>
ตัวแทนคณะกรรมการสหกรณ์ฯ เข้าร่วมปรึกษาหารือ ร่วมกับ ธกส.หนองคาย

นายเรวัต รัตนา ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด  เป็นผู้แทนคณะกรรมการสหกรณ์ฯ
เข้าร่วมปรึกษาหารือ ร่วมกับ ธกส.หนองคายณ ห้องประชุม ธกส.หนองคาย
(9 กันยายน 2557) 


ดูรายละเอียด>>>
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดหนองคาย
ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
(9 กรกฎาคม 2557)

ดูรายละเอียด>>>
สภากาแฟสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนมิถุนายน 2557

ณ ห้องประชุม  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย
(
20 มิถุนายน 2557)

ดูรายละเอียด>>>
ดูประมวลภาพทั้งหมด
Copyright by www.semank.org
สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด
ชั้น 2 อาคารศาลากลาง ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทร.042-422845 โทรสาร.042-421370
Engine by MAKEWEBEASY