แบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ
      ใบสมัครสมาชิก
      ใบสมัครสมาชิกสมทบ
      คำขอกู้เงินสามัญ
      คำขอกู้เงินฉุกเฉิน
      ตารางการส่งชำระหนี้ฉุกเฉิน
      ขอหนังสือรับรอง‏
      ขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน
      หักเงินฝากฯ ณ ที่จ่าย‏
      บันทึกข้อความ
      แบบขอใช้ห้องประชุมฯ
      เปลี่ยนแปลงการถือหุ้นฯ
      หนังสือลาออก
      ตารางการส่งชำระหนี้สามัญ
      ขอผ่อนผันฯการชำระหนี้‏
      ขอซื้อหุ้นเพิ่ม
      การลดชำระเงินค่าหุ้นฯ
      เปลี่ยนแปลงเงินงวดชำระหนี้
      ใบสมัคร สส.ชสอ.(สามัญ)
      ใบสมัคร สส.ชสอ.(สมทบ)
      ใบสมัคร สสอค.(สามัญ)
      ใบสมัคร สสอค.(สมทบ)
   จดหมายข่าว
      ประจำเดือน มี.ค.2559
      ประจำเดือน ก.พ.2559
      ประจำเดือน ม.ค.2559
      ประจำเดือน ธ.ค.2558
      ประจำเดือน พ.ย.2558
      ประจำเดือน ต.ค.2558
      ประจำเดือน ก.ย.2558
      ประจำเดือน ส.ค.2558
      ประจำเดือน ก.ค.2558
      ประจำเดือน มิ.ย.2558
      ประจำเดือน พ.ค.2558
      ประจำเดือน เม.ย.2558
      ประจำเดือน ม.ค.2558
   อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
      ออมทรัพย์ 3.50%ต่อปี
      ออมทรัพย์พิเศษ 4.50%ต่อปี
   อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสำหรับสหกรณ์อื่น‏
      ออมทรัพย์ 4.25%ต่อปี
      ออมทรัพย์พิเศษ 5.00%ต่อปี
   อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
      เงินกู้ฉุกเฉิน 7.75%ต่อปี
      เงินกู้สามัญ 7.75%ต่อปี
      เงินกู้หุ้นตนเอง 6.75%ต่อปี
      เงินกู้เพื่อสวัสดิการ 5.50%ต่อปี
   เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
      จังหวัดหนองคาย
      สพม.21
      กรมส่งเสริมสหกรณ์
      กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
      ธนาคารแห่งประเทศไทย
      ครูไทย
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 22
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 431,907
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
   • วันเกิดสมาชิกสหกรณ์ประจำเดือนมีนาคม 2560
   • วันเกิดสมาชิกสหกรณ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
   • วันเกิดสมาชิกสหกรณ์ประจำเดือนมกราคม 2559
   • วันเกิดสมาชิกสหกรณ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
   • วันเกิดสมาชิกสหกรณ์ประจำเดือนธันวาคม 2558
   • หลักเกณฑ์ และตารางการกู้สามัญ 3 ล้าน 300 งวด
   • ประกันชีวิตกลุ่มปี 2559
   • วันเกิดสมาชิกสหกรณ์ประจำเดือนตุลาคม 2558
(ดูทั้งหมด)
   • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2560
   • ประกาศสรรหาผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาต
   • ใบสมัครกรรมการดำเนินการ และใบสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด
   • ประกาศระเบียบว่าด้วยหุ้น
   • ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว
(ดูทั้งหมด)
   • รายชื่อสมาชิก สสอค.+สส.ชสอ. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
   • ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 5/2559 (รับสมัคร 1-31 มี.ค. 2559)
   • ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 4/2559 (รับสมัคร 1-29 ก.พ. 2559)
   • รายชื่อสมาชิก สสอค.+สส.ชสอ. ประจำเดือน มกราคม 2559
   • รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสอค.+สส.ชสอ.) ประเภท สมาชิกสามัญ
(ดูทั้งหมด)
รหัส   หัวข้อ ผู้เขียน ตอบ/อ่าน ตอบล่าสุด
000001 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด ยินดีให้บริการค่ะ...   Admin  63 / 13628 โดย นายโชคชัย ศรีวิโรจน์วงศ์
21 พ.ย. 59 13:22 น.
000007 ต้องการเห็นแบบ เสื้อ   ขนุนค่ะ  1 / 5296 โดย sss
07 พ.ค. 56 15:17 น.
ดูประมวลภาพทั้งหมด
Copyright by www.semank.org
สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด
ชั้น 2 อาคารศาลากลาง ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทร.042-422845 โทรสาร.042-421370
Engine by MAKEWEBEASY