แบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ
      ใบสมัครสมาชิก
      ใบสมัครสมาชิกสมทบ
      คำขอกู้เงินสามัญ
      คำขอกู้เงินฉุกเฉิน
      ตารางชำระเงินกู้ฉุกเฉิน
      ขอหนังสือรับรอง‏
      ขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน
      หักเงินฝากฯ ณ ที่จ่าย‏
      บันทึกข้อความ
      แบบขอใช้ห้องประชุมฯ
      ใบสมัคร สส.ชสอ.(สามัญ)
      หนังสือลาออก
      ใบสมัคร สส.ชสอ.(สมทบ)
      เกณฑ์การกู้เงิน
      ขอผ่อนผันฯการชำระหนี้‏
      ขอซื้อหุ้นเพิ่ม
      การลดชำระเงินค่าหุ้นฯ
      เปลี่ยนแปลงเงินงวดชำระหนี้
      เปลี่ยนแปลงการถือหุ้นฯ
      หลักฐานการสมัคร สสอค.
      ใบสมัคร สสอค.(สามัญ)
      ใบสมัคร สสอค.(สมทบ)
      หลักฐานการสมัคร สส.ชสอ.‏
   จดหมายข่าว
      ประจำเดือน ต.ค.2558
      ประจำเดือน ก.ย.2558
      ประจำเดือน ส.ค.2558
      ประจำเดือน ก.ค.2558
      ประจำเดือน มิ.ย.2558
      ประจำเดือน พ.ค.2558
      ประจำเดือน เม.ย.2558
      ประจำเดือน ม.ค.2558
   อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
      ออมทรัพย์ 3.50%ต่อปี
      ออมทรัพย์พิเศษ 4%ต่อปี
   อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสำหรับสหกรณ์อื่น‏
      ออมทรัพย์ 4.5%ต่อปี
      ออมทรัพย์พิเศษ 5.25%ต่อปี
   อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
      เงินกู้ฉุกเฉิน 7.75%ต่อปี
      เงินกู้สามัญ 7.75%ต่อปี
      เงินกู้หุ้นตนเอง 6.75%ต่อปี
      เงินกู้เพื่อสวัสดิการ 5.50%ต่อปี
   เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
      จังหวัดหนองคาย
      สพม.21
      กรมส่งเสริมสหกรณ์
      กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
      ธนาคารแห่งประเทศไทย
      ครูไทย
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 216
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 309,241
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
  ประมวลภาพกิจกรรม
สหกรณ์นอกภาคเกษตรดีเด่น

สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคายจำกัด
เช้าร่วมงานสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี(ครูบัญชี)
ของดีกรมตรวจบัญชีสหกณณ์ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2555 ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พร้อมเข้ารับมอบรางวัล
สหกรณ์นอกภาคเกษตรดีเด่นในหลายรางวัล
เช่น
- รางวัลผู้บริหารสหกรณ์ดีเด่น
- รางวัลผู้ตรวจสอบกิจการดีเด่น  เป็นต้น


[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
ประมวลภาพกิจกรรม
- สภากาแฟสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
- ประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด ประจำปี557
- งานมุทิตาจิตท่านสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
- ตัวแทนคณะกรรมการสหกรณ์ฯ เข้าร่วมปรึกษาหารือ ร่วมกับ ธกส.หนองคาย
- พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
- สภากาแฟสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนมิถุนายน 2557
- การประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
- รับมอบกระเช้าปีใหม่จาก ผอ.สพม.21
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด
- ธ.ก.ส. มอบกระเช้าปีใหม่ให้แก่ผู้จัดการสหกรณ์ฯ
ดูทั้งหมด

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

Copyright by www.semank.org
สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด
ชั้น 2 อาคารศาลากลาง ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทร.042-422845 โทรสาร.042-421370
Engine by MAKEWEBEASY