แบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ
      ใบสมัครสมาชิก
      ใบสมัครสมาชิกสมทบ
      คำขอกู้เงินสามัญ
      คำขอกู้เงินฉุกเฉิน
      ตารางการส่งชำระหนี้ฉุกเฉิน
      ขอหนังสือรับรอง‏
      ขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน
      หักเงินฝากฯ ณ ที่จ่าย‏
      บันทึกข้อความ
      แบบขอใช้ห้องประชุมฯ
      เปลี่ยนแปลงการถือหุ้นฯ
      หนังสือลาออก
      ตารางการส่งชำระหนี้สามัญ
      ขอผ่อนผันฯการชำระหนี้‏
      ขอซื้อหุ้นเพิ่ม
      การลดชำระเงินค่าหุ้นฯ
      เปลี่ยนแปลงเงินงวดชำระหนี้
      ใบสมัคร สส.ชสอ.(สามัญ)
      ใบสมัคร สส.ชสอ.(สมทบ)
      ใบสมัคร สสอค.(สามัญ)
      ใบสมัคร สสอค.(สมทบ)
   จดหมายข่าว
      ประจำเดือน ก.พ.2559
      ประจำเดือน ม.ค.2559
      ประจำเดือน ธ.ค.2558
      ประจำเดือน พ.ย.2558
      ประจำเดือน ต.ค.2558
      ประจำเดือน ก.ย.2558
      ประจำเดือน ส.ค.2558
      ประจำเดือน ก.ค.2558
      ประจำเดือน มิ.ย.2558
      ประจำเดือน พ.ค.2558
      ประจำเดือน เม.ย.2558
      ประจำเดือน ม.ค.2558
   อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
      ออมทรัพย์ 3.50%ต่อปี
      ออมทรัพย์พิเศษ 4.50%ต่อปี
   อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสำหรับสหกรณ์อื่น‏
      ออมทรัพย์ 4.50%ต่อปี
      ออมทรัพย์พิเศษ 5.25%ต่อปี
   อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
      เงินกู้ฉุกเฉิน 7.75%ต่อปี
      เงินกู้สามัญ 7.75%ต่อปี
      เงินกู้หุ้นตนเอง 6.75%ต่อปี
      เงินกู้เพื่อสวัสดิการ 5.50%ต่อปี
   เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
      จังหวัดหนองคาย
      สพม.21
      กรมส่งเสริมสหกรณ์
      กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
      ธนาคารแห่งประเทศไทย
      ครูไทย
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 272
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 337,014
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
  ประมวลภาพกิจกรรม
สหกรณ์นอกภาคเกษตรดีเด่น

สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคายจำกัด
เช้าร่วมงานสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี(ครูบัญชี)
ของดีกรมตรวจบัญชีสหกณณ์ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2555 ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พร้อมเข้ารับมอบรางวัล
สหกรณ์นอกภาคเกษตรดีเด่นในหลายรางวัล
เช่น
- รางวัลผู้บริหารสหกรณ์ดีเด่น
- รางวัลผู้ตรวจสอบกิจการดีเด่น  เป็นต้น


[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
ประมวลภาพกิจกรรม
- สภากาแฟสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
- ประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด ประจำปี557
- งานมุทิตาจิตท่านสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
- ตัวแทนคณะกรรมการสหกรณ์ฯ เข้าร่วมปรึกษาหารือ ร่วมกับ ธกส.หนองคาย
- พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
- สภากาแฟสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนมิถุนายน 2557
- การประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
- รับมอบกระเช้าปีใหม่จาก ผอ.สพม.21
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด
- ธ.ก.ส. มอบกระเช้าปีใหม่ให้แก่ผู้จัดการสหกรณ์ฯ
ดูทั้งหมด

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

Copyright by www.semank.org
สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด
ชั้น 2 อาคารศาลากลาง ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทร.042-422845 โทรสาร.042-421370
Engine by MAKEWEBEASY