แบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ
      ใบสมัครสมาชิก
      ใบสมัครสมาชิกสมทบ
      คำขอกู้เงินสามัญ
      คำขอกู้เงินฉุกเฉิน
      ขอหนังสือรับรอง‏
      ขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน
      หักเงินฝากฯ ณ ที่จ่าย‏
      บันทึกข้อความ
      แบบขอใช้ห้องประชุมฯ
      ใบสมัคร สส.ชสอ.(สามัญ)
      หนังสือลาออก
      ใบสมัคร สส.ชสอ.(สมทบ)
      เกณฑ์การกู้เงิน
      ขอผ่อนผันฯการชำระหนี้‏
      ขอซื้อหุ้นเพิ่ม
      การลดชำระเงินค่าหุ้นฯ
      เปลี่ยนแปลงเงินงวดชำระหนี้
      เปลี่ยนแปลงการถือหุ้นฯ
      หลักฐานการสมัคร สสอค.
      ใบสมัคร สสอค.(สามัญ)
      ใบสมัคร สสอค.(สมทบ)
      หลักฐานการสมัคร สส.ชสอ.‏
   จดหมายข่าว
      ประจำเดือน ต.ค.2557
      ประจำเดือน ม.ค.2558
      ประจำเดือน ก.ย.2557
      ประจำเดือน ส.ค.2557
      ประจำเดือน ก.ค.2557
      ประจำเดือน มิ.ย.2557
      ประจำเดือน พ.ค.2557
      ประจำเดือน เม.ย.2557
      ประจำเดือน มี.ค.2557
      ประจำเดือน ก.พ.2557
      ประจำเดือน พ.ย.2556
      ประจำเดือน ต.ค.2556
      ประจำเดือน ก.ย.2556
      ประจำเดือน ส.ค.2556
      ประจำเดือน ก.ค.2556
      ประจำเดือน มิ.ย.2556
      ประจำเดือน พ.ค.2556
      ประจำเดือน เม.ย.2556
      ประจำเดือน มี.ค.2556
      ประจำเดือน ก.พ.2556
      ประจำเดือน ม.ค.2556
      ประจำเดือน ธ.ค.2555
   อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
      ออมทรัพย์ 3.50%ต่อปี
      ออมทรัพย์พิเศษ 4.50%ต่อปี
   อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสำหรับสหกรณ์อื่น‏
      ออมทรัพย์ 4%ต่อปี
      ฝากประจำ 5%ต่อปี
   อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
      เงินกู้ฉุกเฉิน 7.75%ต่อปี
      เงินกู้สามัญ 7.75%ต่อปี
      เงินกู้หุ้นตนเอง 6.75%ต่อปี
      เงินกู้เพื่อสวัสดิการ 5.50%ต่อปี
   เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
      จังหวัดหนองคาย
      สพม.21
      กรมส่งเสริมสหกรณ์
      กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
      ธนาคารแห่งประเทศไทย
      ครูไทย
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 186
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 243,661
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
   • วันเกิดสมาชิกสหกรณ์ประจำเดือนมกราคม 2558
   • วันเกิดสมาชิกสหกรณ์ประจำเดือนธันวาคม 2557
   • วันเกิดสมาชิกสหกรณ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
   • วันเกิดสมาชิกสหกรณ์ประจำเดือนตุลาคม 2557
   • วันเกิดสมาชิกสหกรณ์ประจำเดือนกันยายน 2557
   • ด่วน!!! ล่าสุด!!! คำขอกู้เงินสามัญ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
   • ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก
   • ประกาศหลักเกณฑ์การอนุมัติเงินกู้สามัญ
   • ประกาศระเบียบว่าด้วยหุ้น 57
   • ประกาศระเบียบว่าด้วยหุ้น 57
   • การชำระเงินฌาปนกิจสงเคราะห์(ค่าคงสภาพปี 2557) สส.ชสอ.
   • การชำระเงินฌาปนกิจสงเคราะห์(ค่าคงสภาพปี 2557) สสอค.
   • เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ สส.ชสอ. (ต้องเป็นสมาชิกของสสอค.) อายุไม่เกิน 60 ปี ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2556 ค่าสมัคร 4,040 บาท มีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2556
   • เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ สสอค. (สมาชิกสามัญ) อายุไม่เกิน 50 ปี ระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2556 ค่าสมัคร 4,040 บาท มีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2556
   • ครูไทยประกาศขยายเวลารับสมัครสมาชิก
รหัส   หัวข้อ ผู้เขียน ตอบ/อ่าน ตอบล่าสุด
000001 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด ยินดีให้บริการค่ะ...   Admin  44 / 8657 โดย ครูไทยใจดี
10 ก.พ. 58 13:24 น.
000007 ต้องการเห็นแบบ เสื้อ   ขนุนค่ะ  1 / 3645 โดย sss
07 พ.ค. 56 15:17 น.
สภากาแฟสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

ณ ห้องประชุมชั้น 2 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย  
(4 พฤศจิกายน 2557)

ดูรายละเอียด>>>
ประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด ประจำปี557

ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
อ.เมือง จ.หนองคาย 
(1 พฤศจิกายน 2557) 


ดูรายละเอียด>>>
งานมุทิตาจิตท่านสหกรณ์จังหวัดหนองคาย

นายปรีชา ตึงตระกูล ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด
เข้าร่วมงานมุทิตาจิตท่านสหกรณ์จังหวัดหนองคาย  นายอดิศร ธรา
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมอัศวรรณหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย
(17 กันยายน 2557) 
 

ดูรายละเอียด>>>
ตัวแทนคณะกรรมการสหกรณ์ฯ เข้าร่วมปรึกษาหารือ ร่วมกับ ธกส.หนองคาย

นายเรวัต รัตนา ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด  เป็นผู้แทนคณะกรรมการสหกรณ์ฯ
เข้าร่วมปรึกษาหารือ ร่วมกับ ธกส.หนองคายณ ห้องประชุม ธกส.หนองคาย
(9 กันยายน 2557) 


ดูรายละเอียด>>>
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดหนองคาย
ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
(9 กรกฎาคม 2557)

ดูรายละเอียด>>>
สภากาแฟสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนมิถุนายน 2557

ณ ห้องประชุม  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย
(
20 มิถุนายน 2557)

ดูรายละเอียด>>>
ดูประมวลภาพทั้งหมด
Copyright by www.semank.org
สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด
ชั้น 2 อาคารศาลากลาง ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทร.042-422845 โทรสาร.042-421370
Engine by MAKEWEBEASY