แบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ
      ใบสมัครสมาชิก
      ใบสมัครสมาชิกสมทบ
      คำขอกู้เงินสามัญ
      คำขอกู้เงินฉุกเฉิน
      ขอหนังสือรับรอง‏
      ขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน
      หักเงินฝากฯ ณ ที่จ่าย‏
      บันทึกข้อความ
      แบบขอใช้ห้องประชุมฯ
      หนังสือลาออก
      เกณฑ์การกู้เงิน
      ขอผ่อนผันฯการชำระหนี้‏
      ขอซื้อหุ้นเพิ่ม
      การลดชำระเงินค่าหุ้นฯ
      เปลี่ยนแปลงเงินงวดชำระหนี้
      เปลี่ยนแปลงการถือหุ้นฯ
      หลักฐานการสมัคร สสอค.
      หลักฐานการสมัคร สส.ชสอ.‏
      ใบสมัครสมาชิกสมทบ สสอค.
   จดหมายข่าว
      ประจำเดือน ก.พ.2557
      ประจำเดือน พ.ย.2556
      ประจำเดือน ต.ค.2556
      ประจำเดือน ก.ย.2556
      ประจำเดือน ส.ค.2556
      ประจำเดือน ก.ค.2556
      ประจำเดือน มิ.ย.2556
      ประจำเดือน พ.ค.2556
      ประจำเดือน เม.ย.2556
      ประจำเดือน มี.ค.2556
      ประจำเดือน ก.พ.2556
      ประจำเดือน ม.ค.2556
      ประจำเดือน ธ.ค.2555
   อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
      ออมทรัพย์ 3.50%ต่อปี
      ออมทรัพย์พิเศษ 4.50%ต่อปี
   อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสำหรับสหกรณ์อื่น‏
      ออมทรัพย์ 4%ต่อปี
      ฝากประจำ 5%ต่อปี
   อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
      เงินกู้ฉุกเฉิน 7.75%ต่อปี
      เงินกู้สามัญ 7.75%ต่อปี
      เงินกู้หุ้นตนเอง 6.75%ต่อปี
      เงินกู้เพื่อสวัสดิการ 5.50%ต่อปี
   เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
      จังหวัดหนองคาย
      สพม.21
      กรมส่งเสริมสหกรณ์
      กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
      ธนาคารแห่งประเทศไทย
      ครูไทย
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 58
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 129,891
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
   • ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
   • ปรับเกณฑ์การกู้สามัญขยายวงเงินกู้สามัญเป็น 3,000,000.00 บาท
   • ปรับเกณฑ์การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินสำหรับสมาชิกสมัครเข้าใหม่
   • เรื่อง เกณฑ์การจ่ายเงินกู้สามัญ
   • เรื่อง เกณฑ์การกู้เงินฉุกเฉิน (เริ่ม 1 กรกฎาคม 2555)
   • ประกาศผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ คณะกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 19 ประจำปี 2557
   • ประกาศรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติรับเลือกตั้งเป็น กรรมการดำเนินการ ประจำปี 2557
   • ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
   • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2557
   • ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2557
   • การชำระเงินฌาปนกิจสงเคราะห์(ค่าคงสภาพปี 2557) สส.ชสอ.
   • การชำระเงินฌาปนกิจสงเคราะห์(ค่าคงสภาพปี 2557) สสอค.
   • เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ สส.ชสอ. (ต้องเป็นสมาชิกของสสอค.) อายุไม่เกิน 60 ปี ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2556 ค่าสมัคร 4,040 บาท มีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2556
   • เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ สสอค. (สมาชิกสามัญ) อายุไม่เกิน 50 ปี ระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2556 ค่าสมัคร 4,040 บาท มีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2556
   • ครูไทยประกาศขยายเวลารับสมัครสมาชิก
รหัส   หัวข้อ ผู้เขียน ตอบ/อ่าน ตอบล่าสุด
000001 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด ยินดีให...   Admin  40 / 5769 โดย we
28 ม.ค. 57 10:11 น.
000007 ต้องการเห็นแบบ เสื้อ   ขนุนค่ะ  1 / 2486 โดย sss
07 พ.ค. 56 15:17 น.
การประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

การประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 24-26 พฤษภาคม  2556  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี


ดูรายละเอียด>>>
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด

โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร
เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย  จำกัด
(1 กุมภาพันธ์ 2556)


ดูรายละเอียด>>>
ธ.ก.ส. มอบกระเช้าปีใหม่ให้แก่ผู้จัดการสหกรณ์ฯ

ธ.ก.ส. มอบกระเช้าปีใหม่ให้แก่ผู้จัดการสหกรณ์ฯ
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555


ดูรายละเอียด>>>
รับมอบกระเช้าปีใหม่จาก ผอ.สพม.21

ผู้อำนวยการสพม.21 มอบกระเช้า
ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2556
(26 ธันวาคม 2555)


ดูรายละเอียด>>>
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพให้แก่ทายาท นายสนอง สารมะโน

สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย  จำกัด  ขอแสดงความเสียใจกับทายาท นายสนอง  สารมะโน
ที่เสียชีวิต ด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน เมื่อวันที่  11 ตุลาคม 2555
โดยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย(สสอค.)
ได้มอบเงินสงเคราะห์ศพให้แก่ทายาท เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555  จำนวน  600,000.00  บาท


ดูรายละเอียด>>>
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เข้าประชุมสัมมนาและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เข้าประชุมสัมมนา
และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ระหว่างวันที่  18-20  พฤษภาคม  2555


ดูรายละเอียด>>>
ดูประมวลภาพทั้งหมด
Copyright by www.semank.org
สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด
ชั้น 2 อาคารศาลากลาง ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทร.042-422845 โทรสาร.042-421370
Engine by MAKEWEBEASY