แบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ
      ใบสมัครสมาชิก
      ใบสมัครสมาชิกสมทบ
      คำขอกู้เงินสามัญ
      คำขอกู้เงินฉุกเฉิน
      ตารางการส่งชำระหนี้ฉุกเฉิน
      ขอหนังสือรับรอง‏
      ขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน
      หักเงินฝากฯ ณ ที่จ่าย‏
      บันทึกข้อความ
      แบบขอใช้ห้องประชุมฯ
      เปลี่ยนแปลงการถือหุ้นฯ
      หนังสือลาออก
      ตารางการส่งชำระหนี้สามัญ
      ขอผ่อนผันฯการชำระหนี้‏
      ขอซื้อหุ้นเพิ่ม
      การลดชำระเงินค่าหุ้นฯ
      เปลี่ยนแปลงเงินงวดชำระหนี้
      ใบสมัคร สส.ชสอ.(สามัญ)
      ใบสมัคร สส.ชสอ.(สมทบ)
      ใบสมัคร สสอค.(สามัญ)
      ใบสมัคร สสอค.(สมทบ)
   จดหมายข่าว
      ประจำเดือน ก.พ.2559
      ประจำเดือน ม.ค.2559
      ประจำเดือน ธ.ค.2558
      ประจำเดือน พ.ย.2558
      ประจำเดือน ต.ค.2558
      ประจำเดือน ก.ย.2558
      ประจำเดือน ส.ค.2558
      ประจำเดือน ก.ค.2558
      ประจำเดือน มิ.ย.2558
      ประจำเดือน พ.ค.2558
      ประจำเดือน เม.ย.2558
      ประจำเดือน ม.ค.2558
   อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
      ออมทรัพย์ 3.50%ต่อปี
      ออมทรัพย์พิเศษ 4.50%ต่อปี
   อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสำหรับสหกรณ์อื่น‏
      ออมทรัพย์ 4.50%ต่อปี
      ออมทรัพย์พิเศษ 5.25%ต่อปี
   อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
      เงินกู้ฉุกเฉิน 7.75%ต่อปี
      เงินกู้สามัญ 7.75%ต่อปี
      เงินกู้หุ้นตนเอง 6.75%ต่อปี
      เงินกู้เพื่อสวัสดิการ 5.50%ต่อปี
   เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
      จังหวัดหนองคาย
      สพม.21
      กรมส่งเสริมสหกรณ์
      กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
      ธนาคารแห่งประเทศไทย
      ครูไทย
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 291
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 337,906
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
   • วันเกิดสมาชิกสหกรณ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
   • วันเกิดสมาชิกสหกรณ์ประจำเดือนมกราคม 2559
   • วันเกิดสมาชิกสหกรณ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
   • วันเกิดสมาชิกสหกรณ์ประจำเดือนธันวาคม 2558
   • หลักเกณฑ์ และตารางการกู้สามัญ 3 ล้าน 300 งวด
   • ประกันชีวิตกลุ่มปี 2559
   • ตารางประมาณการผ่อนชำระเงินกู้สามัญ
   • ตารางการส่งเงินกู้ฉุกเฉิน (25 ธ.ค.58) แก้ไข
   • ตารางการส่งเงินกู้ฉุกเฉิน (25 ธ.ค.58)
   • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
   • ประกาศประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
   • วันเกิดสมาชิกสหกรณ์ประจำเดือนตุลาคม 2558
   • วันเกิดสมาชิกสหกรณ์ประจำเดือนกันยายน 2558
   • วันเกิดสมาชิกสหกรณ์ประจำเดือนสิงหาคม 2558
   • วันเกิดสมาชิกสหกรณ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
(ดูทั้งหมด)
   • ประกาศระเบียบว่าด้วยหุ้น
   • ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว
   • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
   • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2559
   • ประกาศรับสมัครประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2559
(ดูทั้งหมด)
   • ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 4/2559 (รับสมัคร 1-29 ก.พ. 2559)
   • รายชื่อสมาชิก สสอค.+สส.ชสอ. ประจำเดือน มกราคม 2559
   • รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสอค.+สส.ชสอ.) ประเภท สมาชิกสามัญ
   • รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสอค.+สส.ชสอ.) ประเภท สมาชิกสมทบ
   • การชำระเงินฌาปนกิจสงเคราะห์(ค่าคงสภาพปี 2557) สส.ชสอ.
(ดูทั้งหมด)
รหัส   หัวข้อ ผู้เขียน ตอบ/อ่าน ตอบล่าสุด
000001 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด ยินดีให้บริการค่ะ...   Admin  49 / 11256 โดย ยุทธนา
03 ก.พ. 59 20:17 น.
000007 ต้องการเห็นแบบ เสื้อ   ขนุนค่ะ  1 / 4546 โดย sss
07 พ.ค. 56 15:17 น.
สภากาแฟสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

ณ ห้องประชุมชั้น 2 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย  
(4 พฤศจิกายน 2557)

ดูรายละเอียด>>>
ประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด ประจำปี557

ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
อ.เมือง จ.หนองคาย 
(1 พฤศจิกายน 2557) 


ดูรายละเอียด>>>
งานมุทิตาจิตท่านสหกรณ์จังหวัดหนองคาย

นายปรีชา ตึงตระกูล ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด
เข้าร่วมงานมุทิตาจิตท่านสหกรณ์จังหวัดหนองคาย  นายอดิศร ธรา
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมอัศวรรณหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย
(17 กันยายน 2557) 
 

ดูรายละเอียด>>>
ตัวแทนคณะกรรมการสหกรณ์ฯ เข้าร่วมปรึกษาหารือ ร่วมกับ ธกส.หนองคาย

นายเรวัต รัตนา ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด  เป็นผู้แทนคณะกรรมการสหกรณ์ฯ
เข้าร่วมปรึกษาหารือ ร่วมกับ ธกส.หนองคายณ ห้องประชุม ธกส.หนองคาย
(9 กันยายน 2557) 


ดูรายละเอียด>>>
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดหนองคาย
ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
(9 กรกฎาคม 2557)

ดูรายละเอียด>>>
สภากาแฟสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนมิถุนายน 2557

ณ ห้องประชุม  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย
(
20 มิถุนายน 2557)

ดูรายละเอียด>>>
ดูประมวลภาพทั้งหมด
Copyright by www.semank.org
สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด
ชั้น 2 อาคารศาลากลาง ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทร.042-422845 โทรสาร.042-421370
Engine by MAKEWEBEASY