Slider
“สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด  เป็นสถาบันการเงินและองค์กรสวัสดิการของสมาชิกที่สร้างความมั่นคงให้กับสมาชิก  พัฒนาโครงสร้างระบบการบริหารงานให้สอดคล้องกับวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์    มีการส่งเสริมการออมจัดสินเชื่อให้กับสมาชิกอย่างเหมาะสมและมีคุณค่า   มีส่วนร่วมในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์สู่ประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนื่อง”

พื้นที่ให้บริการ

อัตราเงินกู้ และดอกเบี้ย

ช่องทางการชำระ

ช่องทางการชำระ และแจ้งชำระสำหรับสมาชิค
คลิกที่นี่ https://lin.ee/l9b2G6e